on Mar 20th, 2012Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija

  mru_logotipas_spalvotas_tink_116 VRM    image001

  LSA    LTA   LKA   image002      image003

KONFERENCIJOS RENGĖJAI:

Mykolo Romerio universitetas

Šiaulių universitetas

LR Vidaus reikalų ministerija

Lietuvos savivaldybių asociacija 

Lietuvos turizmo asociacija

Lietuvos kurortų asociacija

Kėdainių rajono savivaldybė

Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas

 

Konferencijos data ir vieta:  2012 06 07

Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 24

Kėdainių r. savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 36

 

Konferencijos tikslas:

Suburti Lietuvos mokslininkus ir specialistus praktikus, siekiant aptarti Lietuvos savivaldos institucijų plėtrą, viešųjų paslaugų, novacijų, darnios aplinkos formavimo, žmogiškųjų išteklių, turizmo plėtros galimybes ir pateikti rekomendacijas politikams, specialistams praktikams, mokslininkams.

 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti:

–  LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai ir darbuotojai;

–  Lietuvos savivaldybių merai, tarybų nariai, administracijų vadovai, jų pavaduotojai, personalo tarnybų vadovai, specialistai, atsakingi už strateginių planų rengimą, socialinio vystymo ir inovacinius projektus, turizmo plėtrą;

–  Lietuvos savivaldybių seniūnijų  vadovai ir jų pavaduotojai;

–  Lietuvos savivaldybių įtakos sferoje esančių organizacijų darbuotojai;

–  Lietuvos universitetų viešojo administravimo, organizacijų strateginio vystymo, žmogiškųjų išteklių vadybos, inovatikos, turizmo ir darnios aplinkos plėtros dėstytojai ir mokslininkai;

– Jaunieji mokslininkai – doktorantai, magistrai, magistrantai, atliekantys mokslinius tyrimus vadybos ar viešojo administravimo srityje.